Regulamin sklepu DoctorHorse.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Marka Doctor Horse jest własności firmy Jarosław Kądziela Foliowo, 52-428 Wrocław, ul. Ewy i Karola Maleczyńskich 28, NIP 8942372993, Regon 021022229.

Sklep internetowy działający pod adresem www.doctorhorse.pl prowadzony jest przez firmę Jarosław Kądziela Foliowo, 52-428 Wrocław, ul. Ewy i Karola Maleczyńskich 28, NIP 8942372993, Regon 021022229.

Sklep internetowy www.doctorhorse.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Firma Jarosław Kądziela Foliowo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności właściwości oraz ceny towaru zamieszczonego na stronie internetowej z rzeczywistym stanem towarów i cen. Wskazane rozbieżności mogą jednak wystąpić m.in. z powodu zmiany warunków albo błędów drukarskich lub innych oczywistych omyłek. Jarosław Kądziela Foliowo zastrzega sobie prawo sprostowania omyłek w cennikach, fakturach i innych dokumentach.

Realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru w magazynie sprzedawcy. W sytuacji niedostępności wszystkich lub części towarów z zamówienia - Klient otrzyma stosowną informację, na podstawie której będzie mógł podjąć decyzję, co do dalszej realizacji zamówienia (częściowa dostawa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).

Zmiany w zamówieniu mogą być zgłoszone wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Kontakt ze sklepem odbywa się przez pocztę internetową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 783 868 388

CENY

Podane ceny są cenami brutto, do których doliczony został podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny podane na stronie internetowej www.doctorhorse.pl mogą ulec zmianie.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Dostępne formy płatności:

1) Przelew na konto bankowe o numerze 54 1140 2004 0000 3702 6284 3246

2) Przedpłata na podstawie faktury proforma,

3) Szybki przelew za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl

4) Przez pobranie gotówki przy dostawie towaru.

Forma płatności podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

Sprzedany towar jest własnością firmy Jarosław Kądziela Foliowo, aż do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za towar (tj. ceny, kosztów przesyłki, a także innych należności wynikających z zawartej umowy sprzedaży).

WARUNKI DOSTAWY

Na terenie Polski towary dostarczane są wg. cennika podanego w podsumowaniu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia na produkty standardowe znajdujące się na stronie internetowej www.doctorhorse.pl wynosi 1-3 dni roboczych.

Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych lub produktów na zamówienie wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży indywidualnie z Klientem, przez co termin realizacji zamówienia jest ustalany w każdym wypadku indywidualnie z Klientem.

Firma Jarosław Kądziela Foliowo nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów podanych w adresie dostawy.

PRAWO ZWROTU.

Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwrócony towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku Jarosław Kądziela Foliowo może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient.

Prawo zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta, produktów nie ujętych na stronie internetowej oraz zamawianych w ilościach większych niż na stronie internetowej.

Zwroty należy wysyłać na adres Jarosław Kądziela Foliowo, 52-428 Wrocław, ul. Ewy i Karola Maleczyńskich 28.

REKLAMACJA

Jeśli producent przewidział dla danego typu towarów gwarancje, towar objęty jest gwarancją producenta na zasadach przez niego ustalonych.

Klient ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady, reklamacje przyjmowane są na piśmie wraz z przesłaniem reklamowanego towaru najpóźniej w terminie 7 dni od odbioru przesyłki.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Jarosław Kądziela Foliowo dokona wymiany towaru na nowy, a w razie niemożności wymiany uzgodni inny sposób załatwienia reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.doctorhorse.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzane danych o użytkowniku w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zamówienia.

Dane dotyczące klientów są przechowywane i przetwarzane przez Jarosław Kądziela Foliowo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą FOLIWO - Jarosław Kądziela następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z klientem mają zastosowanie odpowiednie przepis Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy sąd we Wrocławiu, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.

Wszystkie produkty
Wszystkie produkty
Wszystkie produkty
Wszystkie produkty
Wszystkie produkty